Image

LibLab

LibLab e единствената в България, лаборатория по библиотечни технологии, комуникации и информиране, част от Библиотечно-информационен център на УниБИТ

Създадена е по проект Оперативна програма Регионално развитие “Инвестираме във вашето бъдеще!” .