В сборника са публикувани докладите, представени на кръгла маса в периода 19-21 септември 2023 г., Женева, Швейцария в партньорство с фондация „Globethics“ и е резултат от проект НИП-2023-10 „Етични детерминанти на информационната грамотност във висшето образование“, финансиран от МОН.

Ето и връзките към него:

Издание: Ethical determinants of information literacy in higher education
DOI: 10.58863/20.500.12424/4306855
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12424/4306855

Здравейте, приятели!
Днес споделяме с вас малко интересна и надяваме се полезна информация за това: КОЛКО ДЪЛГО ЖИВЕЕ COVID-19 В БИБЛИОТЕКАТА?
Информацията е подготвена от нашия инж. химик д-р Искра Цветанска, а за визуалното оформление се погрижи експерта ни библиотекар Елица Гърдева.
Благодарим ви за чудесната работа, колеги!