Колекции на БИЦ

Библиотечните колекции се развиват съобразно академичния профил на университета, като подборът на изданията е съобразен и с критериите за акредитация на отделните професионални направления. Чрез богатите сбирки на заглавия в разнообразни формати и на различни езици, библиотеката предлага творческа среда за самоподготовка и изследователска работа.

Библиотечни колекции:

  • Колекция Книги“ – формира се от монографии, сборници, доклади от научни конференции и симпозиуми, учебници и учебни помагала с научен и научно-популярен характер. Характеризира се с езиково разнообразие, включващо издания на български, английски, френски, немски, испански, италиански, руски, и други езици.

  • Колекция Справочни издания“ – обхваща общи и специални енциклопедии, терминологични речници и справочници в различни области на знанието, двуезични и многоезични речници, наръчници, алманаси и други издания със справочен характер.

  • Колекция Художествена литература“ – обединява класически образци от българската и световна литература, както и произведения на редица съвременни автори, носители на Нобелова награда за литература, международни и национални отличия.

  • Колекция Периодични издания“ – състои се от български и чуждестранни вестници и списания, абонирани от Библиотеката. Списък с изданията, абонирани през текущата година можете да намерите тук.

  • Колекция Редки и ценни издания“ - колекцията включва старопечатни и фототипни издания.

  • Колекция Нестинариана“

 

Image
Image
Image