Здравейте, приятели!
Днес споделяме с вас малко интересна и надяваме се полезна информация за това: КОЛКО ДЪЛГО ЖИВЕЕ COVID-19 В БИБЛИОТЕКАТА?
Информацията е подготвена от нашия инж. химик д-р Искра Цветанска, а за визуалното оформление се погрижи експерта ни библиотекар Елица Гърдева.
Благодарим ви за чудесната работа, колеги!

Печат