Библиотечно-информационният център към УниБИТ стартира Дигитална библиотека

Уважаеми читатели,

Библиотечно-информационният център при УниБИТ има удоволствието да ви представи новата си Дигитална библиотека. Тя е изградена с цел да подпомогне образователния и научния процес в Университета, като предостави контролиран достъп до електронни информационни и образователни ресурси. Дигиталната библиотека е достъпна чрез бутона „Дигитална библиотека“ на сайта на Библиотечно-итформационния център.

Дигиталната библиотека съдържа четри основни колекции, които ще бъдат дообогатявани периодично:

  • Електронни учебни ресурси;
  • За вътрешна употраба;
  • Публична информация;
  • Свободни електронни ресурси.

 

Колекциите „Електронни учебни ресурси“ и „За вътрешна употраба“ са достъпни само за студенти, докторанти, преподаватели и служители на УниБИТ след въвеждане на потребителско име и парола.


Потребителското име и паролата се получават в БИЦ на УниБИТ след регистрация като читател и подписване на Декларация за спазване на Закона за авторското право и сродните му права.
Колекцията „Електронни учебни ресурси“ предоставя достъп до пълния текст на учебни материали в pdf формат. Търсенето на документи се осъществява чрез въвеждане в полето за търсене на ключова дума, автор или заглавие. За създаването на тази колекция основен принос има ас. д-р Кристина Босакова, на която специално благодарим.

Много важно предимство на дигиталната платформа е, че системата търси в пълния текст на документите, а не само в метаданните. Получените резултати са изключително точни и релевантни на запитването.Желаем ви удобна, приятна и ползотворна работа с Дигиталната библиотека на Библиотечно-итформационния център при УниБИТ.

 


Печат